Mail :  info@termoment.com
GSM : 0 (542) 328 85 24

 • Anasayfa
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/pages/Termoment-So%C4%9Futma-Sistemleri/266615976868151
  • TERMOMENT İLE HAYAL ÖTESİ PROJELER
  • UZUN SÜRELİ DOSTLUKLAR
  • iSTEKLERİNİZE HIZLI ÇAZÜMLER
  • TERMOMENT İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kalite Politikası

 

Kalite Politikamız:
1- Müşteri Mutluluğu :
Kurulduğu günden itibaren Şirketimiz müşteri mutluluğunu kendisine sürekli hedef olarak seçmiştir. Müşteri değer ve davranışlarındaki değişiklikleri her zaman sistematik olarak takip etmeli, müşterilerimizin şirketimizden ve hizmetlerimizden neler beklediğini belirlemeli ve bu beklentilerini koşulsuz yerine getirmeliyiz. Müşterilerimize sınırsız öncü ve kaliteli hizmet sunmak, müşterilerimizin güvenini kazanmak temel inancımız olmalıdır.

 2- İnovasyon :Toplam kalitemizi sürekli iyileştirmek amacıyla dünyadaki yeni ve ileri teknolojileri ve çalışma yöntemlerini sürekli takip etmeli ve bu kapsamdaki planlanan faaliyetleri ve pilot uygulamaları hayata geçirmeliyiz. Şirketimiz tüm proseslerinde öncelikli olarak kilit proseslerimizde bu ileri teknolojileri uygulamalıyız.

 3- Sıfır Hata :Müşterilerimize en doğru yöntemlerle ve “0” hata ile hizmet sunarak % 100 müşteri memnuniyetinin sağlanması ana hedefimizdir. Uygulanan tüm proseslerimizde, özellikle kilit proseslerimizde oluşabilecek hataların tekrarlanmaması için gereken önlemleri sistematik yöntemlerle ( PUKO v.b )  kesinlikle almalıyız. Proseslerimizde oluşabilecek hataları önceden görerek hata yapma riskini minimum seviyeye indirecek yöntem ve uygulamaları geliştirmeliyiz.

 4- Proseslerle ve verilerle yönetim:Şirketimizin politika ve stratejileri kapsamında, iddialı hedeflerinde en iyi sürdürülebilir performansa ulaşmasını, ancak bu hedeflerle ilişkili tüm faaliyetleri anlaması, sistematik bir şekilde yönetmesi, ilgili tüm paydaşların görüşlerinin güvenilir bir biçimde sistemine katması ile mümkün görmektedir.Şirketimizin yöneticileri hedeflerin ilgili birimlere yayılımının sağlanmasından, günlük hedeflerle entegrasyonundan, hedeflere erişilmesi ve değerlendirilmesinden  sorumludurlar.

5- Sürekli Öğrenim: Şirketimizin tüm stratejilerinde ve proseslerinde “Kurumsal Öğrenme” anahtar konumdadır. Şirketimizin öğrenme metodlarını (eğitimcilik, kıyaslama, denetim ve değerlendirmelerdeki aktif rol alma, yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerlere katılım, fuar ve teknik geziler, danışman desteği, ekip çalışmaları, eğitim) sürekli uygulamalı ve yayılımı sağlayarak  iyileştirmelidir.Kurumsal öğrenmeye şirketimiz her zaman  gereksinimlere uygun kaynak ayırmaktadır.

6- Kurumsal Sosyal Sorumluluk : Şirketimiz kurumsal sosyal sorumluluk tanımını, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmak olarak belirlemiştir. Şirketimiz ticari faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlak standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmayı, faaliyetlerinin dünyanın her yerinde çevreye verebileceğimiz zararı en aza indirgemeyi ve buna uygun davranma bilicindedir. Şirketimizin bu kapsamdaki uygulamalarında dört temel sorumluluğu önemsiyoruz.Bunlar; ekonomik, hukuki, etik ve sosyal hususlardır.

7- İletişim : Toplam kalite kültürümüzün geliştirilmesinin, ancak etkin ve sağlıklı bir iletişim ortamı kurulması ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Şirketimizde en son gelişmiş iletişim araçlarını kullanmalı ve bu araçların ilgili birimlere yayılımını sağlamalıyız.

8- Çevre Bilincini Geliştirme: Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlanması ve uygulanmasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul ederiz.Daha iyi bir çevre için tüm liderlerimizin ve çalışanlarımızın gönüllü katkıda bulunması temel prensiptir.

9- Değişim: Küresel Pazar ekonomisi gerçeği ile Pazar ve müşteri odaklı stratejiler geliştirmek, sürekli öğrenerek müşteriyi yönlendirmek, alternatif ve gelişmekte olan  teknolojileri en iyi şekilde kullanarak değişen pazarlama ve rekabet anlayışına uyum sağlamak, kendi hizmetini rakipten önce demode ederek  rekabet etmeden rekabet yaratmak, en büyük sermayesinin çalışan insan olduğu gerçeğini kavrayarak bilgi çağı toplumu şirket olmaktır.

Tüm bu maddelerdeki uygulamalar Kalite Yönetim Sistemimiz şartlarına uygun olarak şirketimizin tüm müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşlarına taahhüdüdür.

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam55
Toplam Ziyaret147743