Mail :  info@termoment.com
GSM : 0 (542) 328 85 24

 • Anasayfa
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/pages/Termoment-So%C4%9Futma-Sistemleri/266615976868151
  • TERMOMENT İLE HAYAL ÖTESİ PROJELER
  • UZUN SÜRELİ DOSTLUKLAR
  • iSTEKLERİNİZE HIZLI ÇAZÜMLER
  • TERMOMENT İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Hazine müsteşarlığı tarafından sağlanan soğuk hava deposu teşvikleri

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER
Yatırım projelerinin teşvik belgesi düzenlenmek suretiyle desteklenmesi 4059
sayılı Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir.
Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel
uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak
üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli imalat sanayi
yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki
TOBB’a bağlı 12 Sanayi Odasına da müracaat edilebilmektedir.
1. Adana Sanayi Odası
2. Ankara Sanayi Odası
3. Aydın Sanayi Odası
4. Balıkesir Sanayi Odası
5. Denizli Sanayi Odası
6. Ege Bölgesi Sanayi Odası
7. Eskişehir Sanayi Odası
8. Gaziantep Sanayi Odası
9. İstanbul Sanayi Odası
10.Kayseri Sanayi Odası
11.Kocaeli Sanayi Odası
12.Konya Sanayi Odası
Yukarıda sayılan Sanayi odalarına aşağıda belirtilen alanlarda yapılacak yatırımlar
için başvurulabilir:
1. Gıda ürünleri ve içeçek imalatı
2. Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının
hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve
halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere
tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)
3. Giyim eşyası imalatı
4. Derinin tabaklanması ve işlenmesi
5. Ağaç ve mantar ürünleri imalatı; hasır ve buna benzer,örülerek yapılan
maddelerin imalatı
6. Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
7. Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik
yatırımları hariç)
8. Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
9. Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
10.Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
11.Ana metal sanayi (demir çelik ana sanayi hariç)
12.Metal eşya sanayi
13.Makine ve teçhizat imalatı
14.Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
15.Elektrikli makine ve cihazların imalatı
16.Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
17.Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı
18.Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı
19.Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)
20.Mobilya imalatı; diğer imalat
Yeni Teşvik Sistemi 3 Bileşenden Oluşmaktadır ;
A-Genel Teşvik Sistemi
B-Bölgesel Teşvik Sistemi
C-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi
Yeni teşvik sistemi, teşvik oranlarının bölgesel-sektörel ve büyük proje bazında
farklılaştırılarak uygulanması esasına dayanmaktadır.
GENEL TEŞVİK SİSTEMİ
Ülke genelinde uygulanan, bazı istisnalar dışında sektörel ayrım içermeyen, belli
bir tutarın üstündeki tüm yatırım projelerini kapsamaktadır.
Genel Teşvik Sisteminde, Büyük ölçekli yatırım ve bölgesel desteklerden
yararlanamayan yatırımlardan teşvik edilmeyen konular haricindekiler;
1- Gümrük Vergisi Muafiyeti ,
2- KDV istisnası ile
desteklenmektedir. Genel Teşvik Sisteminden Hazine Müsteşarlığınca Yatırım
Teşvik Belgesi düzenlenmesi için yatırım tutarının Afyonkarahisar, Kütahya,
Manisa ve Uşak illerinini kapsayan TR33 bölgesinin içinde bulunduğu III. Bölgede
asgari 500.000 TL olması gerekmektedir.
Genel Teşvik Sisteminde Teşvik Edilmeyecek Yatırım Türleri
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
1. Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır hayvan
yemleri imalatı (pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yemler, balık yemi ve
entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem üretimi hariç)
2. Bisküvi,
3. Yufka ve kadayıf,
4. Makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler,
5. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek),
6. Küp şeker,
7. Bitkisel üretim (seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık
yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç),
8. Bölgesel yatırımlar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık
yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık
yatırımları,
B. İMALAT VE MADENCİLİK YATIRIMLARI
1- 1/8/1996 tarihli ve 22714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin
Ticareti ile İlgili Anlaşma” Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine
yönelik yatırımlar,
2- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar,
3- Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar da dahil olmak üzere rödovanslı
madencilik yatırımları,
4- Kütlü pamuk işleme yatırımları,
5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi ve
entegrasyon cinsindeki yatırımlar,
6- İplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı,
tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında
modernizasyon yatırımları haricindeki yatırımlar.
C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
1- Okul öncesi eğitim, ilköğretim, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim
ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin
eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar,
2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuarları
ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları,
3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, dağ (yayla) evleri dışında kalan turizm
konaklama tesisleri,
4- Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon ve
radyo yayıncılığı dışındaki basın ve yayın yatırımları,
5- Kayıt amaçlı stüdyo yatırımları
6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yatırımları,
7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları
(Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç),
8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dahil
toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar,
9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları,
10- Petrol ürünleri (LPG dahil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu
yatırımları
11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları,
12- Lokantalar,
13- Yat ithali yatırımları,
14- Taşıt kiralama yatırımları,
15- Çamaşırhane ve halı yıkama yatırımları,
16- Sınai üretim tesisleri ile altyapı yatırımlarının otomasyonu dışında
yapılacak diğer otomasyon yatırımları,
17- Yazılım ve ar-ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayri menkul kiralama ve iş
faaliyetleri,
18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların
yatırımları,
19- Gösteri merkezi yatırımları,
20- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları A.
TEŞVİKİ BELLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIMLAR
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
1- Süt inekçiliği yatırımlarında asgari 150 büyükbaş süt inekçiliği ve süt
mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, yem ünitesi ve/veya soğuk hava
deposu ile entegre olması şartı aranır.
2- Besicilik yatırımlarında asgari 150 büyükbaş/dönem besicilik ve kesimhane
başlangıç olmak üzere, soğuk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/veya et
mamülleri üretimi ile entegre olması şartı aranır.
B. HİZMETLER SEKTÖRÜ
1- Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesini haiz, bir veya birkaç yerde
gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçlemepaketleme
ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı
alanı 10.000 m2 olan, ulusal ve/veya uluslararası yük taşımacılığına yönelik
araçları içerebilen entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.
2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama
tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit
tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
3- Alışveriş, iş ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve müstakil
olarak inşa edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları teşvik
belgesine bağlanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari
kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 1000
olması şartı aranır. Kültür yatırımları için Kültür ve Turizm Bakalığından
alınacak kültür yatırımı belgesine istinaden proje bazında yapılacak
değerlendirme sonucunda teşvik belgesi düzenlenebilir.
4- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
5- Konteyner kiralama yatırımları hariç olmak üzere karayolu, denizyolu,
havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine taşımacılık yaptığını tevsik
eden yatırımcıların gerçekleştirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu
kombine konteyner taşımacılığı yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.
6- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe
çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dahil edilebilir. Binek
otomobilleri proje kapsamına dahil edilmez.
7- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek
uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo uçaklarında ise
asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg. olması şartı aranır. Faaliyet konusu
bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar
dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik
belgesi düzenlenmez.
8- Uydu, telsiz, kablo vb iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo,
televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye
iletimini sağlayan hizmet yatırımları proje bazında değerlendirilerek teşvik
belgesine bağlanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan
yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.
9- Gümrük kapılarında yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile
gerçekleştirilecek, yerli ve yabancılara hizmet sağlamaya yönelik gümrük
muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden tesislere yönelik yatırımlar için
teşvik belgesi düzenlenebilir.
10- Altyapı yatırımları proje bazında değerlendirilerek uygun görülenleri teşvik
belgesine bağlanabilir.
11- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif
vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje
bazında değerlendirilerek teşvik belgesine bağlanabilir.
BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ
Bölgeler, 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir. İBBS
Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE)
kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur.
Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
Desteklenecek sektörler, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri
dikkate alınarak tespit edilmiştir.
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin dahil olduğu TR33 Bölgesi III.
Teşvik bölgesinde bulunmaktadır. Bölgesel teşvik sisteminde:
 Tekstilde iplik ve dokuma konularında modernizasyon dışında ilave
kapasite oluşturacak yatırımlar teşvik edilmeyecektir.
 Sağlık yatırımları ile 3 yıldız ve üzeri turizm konaklama yatırımları
İstanbul hariç tüm yörelerde, eğitim yatırımları ise tüm yörelerde
istisnasız teşvik edilmektedir.
 Bölgesel Teşviklerden yararlanan yatırımların işletmeye geçişlerini
müteakip, asgari 5 yıl süre ile bölgede faaliyette bulunması şartı
aranacaktır.
BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI
1. İstanbul hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi oluşturulan yatırım konuları, ilgili bölgede seçilmiş
sektörler arasında yer almasa dahi, bölgede uygulanan desteklerden
yararlanır.
2. Özel sektör tarafından yapılacak şehirler arası yük ve/veya yolcu
taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına
yönelik demiryolu yatırımları tüm bölgelerde teşvik edilir. Birden fazla
bölgede taşımacılık yapılması durumunda vagon teminine yönelik
harcamalar faaliyet gösterilen alanda gelişmişlik düzeyi en düşük olan
bölgenin desteklerinden faydalanır.
3. Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut
ısıtma/soğutma yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden
yararlanır.
4. Avrupa Kömür-Çelik Topluluğu Anlaşması kapsamına giren yatırımlar
desteklerden yararlanamaz
5. Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı yatırımlarından Pirinç, bulgur, ev
hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kek,
gofret, rakı ve bira" üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımları,
Kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay ve fındık üretimine yönelik komple
yeni ve tevsi yatırımlar, Hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri
ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması yatırımları bölgesel ve
sektörel desteklerden yararlanamaz.
6. Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi
bölgelerinde teşvik edilir.
7. Tekstil sektöründe; kütlü pamuk işleme yatırımları teşvik edilmez. Sentetik
elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi, entegrasyon
cinsindeki yatırımlar teşvik edilmez. İplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve
çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş
kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki
yatırımlar teşvik edilir.
BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK ARAÇLARI
1. KDV İstisnası
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
3. Faiz Desteği
4. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden
Kısmının Hazinece Karşılanması
5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi
6. Yatırım Yeri Tahsisi
SEKTÖRLER
 Eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta, nişastalı
ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı hariç)
 Hayvancılıkla entegre işleme tesisleri yatırımları
 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
 Madencilik yatırımları (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kapsamı ürünler
hariç)
 Makine ve teçhizat imalatı
 Elektrikli makine ve cihazları imalatı
 Metal eşya
 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; sadece, düz cam, çukur cam,
cam elyafı, seramikten yapılan sıhhi ürünler,seramik yalıtım
malzemeleri,seramik karo ve kaldırım taşı, ateşe dayanıklı seramik
ürünleri,çimento,beton veya suni taştan inşaat amaçlı
 Prefabrik yapı elemanları
 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
 Oteller (konaklama tesisleri)
 Sağlık işleri; hastane hizmetleri, tıp ve dişçilikle ilgili uygulama faaliyetleri
 Seracılık
 Tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Büyük proje yatırımlarının teşviki ile Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve
Rekabet üstünlüğü sağlayacak, Sektörüne göre farklı büyüklüklerde tanımlanmış
büyük ölçekli yatırımlara yönelik bir teşvik sisteminin oluşturulması
amaçlanmıştır. Bu tür yatırımlar bütün bölgelerde teşvik edilmektedir.
1- KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI
Asgari 1 Milyar TL tutarındaki Ana Kimyasal Madde İmalatı yatırımları ve asgari
300 Milyon TL tutarındaki Diğer Kimyasal Madde İmalatı yatırımları.
2-RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI
Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar.
3-TRANSİT BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ
Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.
4- MOTORLU KARA TAŞITLARI İMALATI
Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar
5- MAKİNE İMALAT YATIRIMLARI
Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar
6- LİMAN YATIRIMLARI
Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar
7-DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ VE/VEYA VAGON İMALATI
Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.
8- ELEKTRONİK SANAYİ YATIRIMLARI
Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar, Asgari
150 Milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları, Asgari 50 Milyon TL
tutarındaki Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV ve benzeri TV üretimine
yönelik yatırımlar, Asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü
yatırımları
9-TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI
Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.
10- İLAÇ İMALATI
Asgari 100 Milyon TL ve üzeri ilaç üretimi yatırımları.
11-HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI
Komple yeni veya asgari 50 Milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün
çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar
12-MADENCİLİK YATIRIMLARI
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal
üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden
üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi
AKÇT kapsamı ürünler hariç).
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK
ARAÇLARI
1. KDV İstisnası
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
3. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden
Kısmının Hazinece Karşılanması
4. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi
5. Yatırım Yeri Tahsisi
1- KDV İstisnası :
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı
makine ve teçhizat temininde ödenmesi gereken KDV tahsil edilmemektedir. Aynı
hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine-teçhizatın devir
işlemlerinde de uygulanır.
2- Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı
gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergileri tahsil edilmemektedir.
Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşini geçmemek kaydıyla yedek parçaların,
otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler
(frigorifik olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi
karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç),
transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi hâlinde
yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi
tahsil edilir.
Bu Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında;
1. Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez.
2. Ayrıca, binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul
sofra ve mutfak eşyası teşvik belgesi kapsamına alınmaz.
İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış makine ve teçhizat
teşvik belgesi kapsamına alınabilmektedir. Ayrıca, yaş sınırı aranmaksızın
kullanılmış komple tesislere de proje bazında yapılacak inceleme neticesinde
teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Ancak, Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon
yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat
ithal edilemez.
3- Faiz Desteği :
Talep edilmesi hâlinde, 3. ve 4. bölgelerde yapılacak olan bölgesel desteklerden
yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin
teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için
ödenecek faizin veya kâr payının III. Bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası
cinsi kredilerin 3 puanı, Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 1 puanı,
Bölge ayrımı yapılmaksızın AR-GE yatırımları ile doğrudan ticari mal üretimine
yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi
atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında ise Türk
Lirası cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksi kredilerin 2 puanı
müsteşarlığın uygun görmesi halinde azami ilk 5 yıl için ödenmek koşuluyla bütçe
kaynaklarından karşılanabilir.
Kullanılmış makine ve teçhizata, Kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı
yatırımlara, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu
kaynaklarından sübvanse edilen kredilere faiz desteği uygulanmaz.
a. Üst Limitler: Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; diğer yatırımlarda
500 Bin TL. Uygulama dönemi azami 5 yıl.
b. Kredinin, sabit yatırım tutarının azami % 70 oranındaki kısmına faiz
desteği uygulanacaktır.
c. Hazine Müsteşarlığı ile Protokol imzalayan tüm bankalar ve Leasing
şirketleri kapsama dahildir
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen
yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak
kaydıyla işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan istihdam için ödenmesi
gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı
Hazinece karşılanır.
İstihdam desteği;
Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, Diğer
yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama
tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan
yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır)
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen
ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi
işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde
Hazinece karşılanır. Ödemeler sadece yeni yatırıma dayalı ilave istihdama yapılır.
Bölgeler 31.12.2010 tarihine kadar
başlanılan yatırımlar
31.12.2010 tarihinden sonra
başlanılan yatırımlar
I 2 yıl -
II 3 yıl -
III 5 yıl 3 yıl
IV 7 yıl 5 yıl
5- Vergi indirimi:
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen
yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi
çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir.
İndirim oranları ve Yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir.
Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Kurumlar veya
Gelir Vergisi
İndirim Oranı (%)
Yatırıma Katkı Oranı
(%)
Kurumlar veya
Gelir Vergisi
İndirim Oranı (%)
I 10 25 25 25
II 15 40 30 40
III 20 60 40 60
IV 25 80 45 80
Ancak 31/!2/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde aşağıda belirtilen
indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.
Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir
Vergisi İndirim Oranı
(%)
Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Kurumlar veya
Gelir Vergisi
İndirim Oranı (%)
I 20 50 30 50
II 30 60 40 60
III 40 80 50 80
IV 60 90 70 90
VERGİ İNDİRİMİNE KONU EDİLEMEYECEK YATIRIMLAR
a) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer
harcamalar,
b) 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet
gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları,
c) 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun
kapsamındaki yatırımlar
d) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen
yatırımlar,
indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz.
ÖRNEK;
A firması, TR33 Bölgesinde (III. Teşvik bölgesinde), bölgesel olarak
desteklenecek bir yatırıma 31.12.2010 tarihinden önce başlamış ve 10.000.000
TL yatırım yapmış olsun (Yatırıma katkı oranı; % 40, Kurumlar Vergisi indirim
oranı % 80)
Firma, % 40 oranında yatırıma katkı oranı sonucunda, sadece yatırım kazancı
üzerinden % 4 Kurumlar Vergisi ödeyecektir ( Ya da % 16 Kurumlar Vergisinden
yararlanacaktır).
Buna göre, firmanın yararlanacağı katkı oranı % 40 olduğu için;
10.000.000 TL * 0,40 = 4.000.000 TL yatırıma katkı tutarı hesaplanacaktır.
Bu tutar yıllar itibariyle;
Yıl Kar (000
TL)
Kurumlar
Vergisi
İndirilebilecek
Kurumlar Vergisi
Vazgeçilen
Kurumlar
Vergisi
Vazgeçilen
Kümülatif
Kurumlar
Vergisi
1 1.000 200 160 160 160
2 2.000 400 320 320 480
3 2.000 400 320 320 800
4 3.000 600 480 480 1280
5 5.000 1.000 800 800 2080
6 5.000 1.000 800 800 2880
7 7.000 1.400 1.120 1.120 4000
YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ
Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için
Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının
kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama,
makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının
gerçekleştirilmesi şarttır.
Harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için
teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u, büyük ölçekli yatırımlar için
ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.
6- Yatırım yeri Tahsisi:
Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara
Maliye Bakanlığınca, 03.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir.
İstisnalar:
5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren
kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi
Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi
Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen
yatırımlar
MEVCUT BELGELERİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEN NASIL YARARLANACAĞI
Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik
belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımların, bu Kararda öngörülen
ilgili yatırım konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım
tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımlarına bu Kararın lehe gelen
hükümleri uygulanmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.
Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının;
III üncü bölgede yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.
Bu Karar döneminde de teşvik belgesi düzenlenebilmesi için;
a-Bir nüsha yatırım bilgi formu,
b- Finansal kiralama yatırımları dahil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nezdindeki hesaba 400 TL. yatırıldığına dair makbuzun 2.nüshası,
c-Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri
(dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktır),
d-Kuruluş işlemleri ve iştigal konuları ile şirketin son durumunu gösteren
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil
Gazetesinin asılları veya noterden veya sicil memurluğundan tasdikli
örnekleri,
e. 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED yönetmeliği eki
listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya
Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması
gereken yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar
ve/veya Karara ilişkin yazı.
f. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca
Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari
para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya
da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal
Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,
Bu belgelerin dışında, yatırım bilgi formunda yer alan ve firma beyanı esas
alınmak suretiyle gerekli bilgiler ise;
a-Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak
yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış listeler,
b-Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme,
tamamlama ve entegrasyon niteliğinde gerçekleştirilecek yatımlarda, ilgili
Odaca onaylı kapasite raporu,
c-Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için müracaat tarihi itibarıyla en az
5 yıllık, kiralık arsa üzerinde yapılacak yatırımlar için ise en az 10 yıllık kira
kontratının firmaya tekrar iade edilmek üzere aslı, kiralayana ait tapu ve
imza beyannamesi veya kira kontratının noter tasdikli sureti ile ilgili
bilgiler,
d-Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlar için 3226
sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş
sözleşmenin noter tasdikli örneği gibi belgeler.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam57
Toplam Ziyaret147745